مشاوره رایگان :

قیمت دامنه

قیمت دامنه

دامنه نام وب سایت می باشد که از دو قسمت نام و پسوند تشکیل شده است.
دامنه به مشتریان این امکان را می دهد که مستقیما وب سایت را از بین میلیون ها وب سایتی که در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند.

شما میتوانید در سایت پل سرور انواع و قیمت دامنه ها را مشاهده کنید و سفارش دهید.