قیمت دامنه

دامنه (Domain) چیست؟

دامنه نام وب سايت مي باشد كه از دو قسمت نام و پسوند تشكيل شده است.
دامنه به مشتریان این امکان را می دهد که مستقیما وب سایت را از بین میلیون ها وب سایتی که در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند.
شما میتوانید در سایت پل سرور انواع و قیمت دامنه ها را مشاهده کنید و سفارش دهید.

DomainPriceYearsRenewal PriceTransfer Price
.ir4980149804980
.co.ir4450144504450
.net.ir4450144504450
.org.ir4450144504450
.ac.ir4450144504450
.gov.ir4450144504450
.id.ir4450144504450
.sch.ir4450144504450
.com4450014450044500
.net4700014700047000
.org5800015800058000
.info5200015200052000
.asia5400015400046000
.biz5300015300053000
.bz1980001198000198000
.in3100013100031000
.co1060001106000106000
.cc9300019300093000
.ca130000113000022500
.de3700013500035000
.ru2200012200022000
.es3100013100031000
.eu3250013100032500
.me6800016800068000
.mn2655001265500265500
.mobi4800016900069000
.name4200014200042000
.tel5300015300053000
.tv1300001130000130000
.us3600013600036000
.ws9450019450094500