مشاوره رایگان :
خطای 0x800ccc0d یا 0x800ccc0f هنگام ارسال یا دریافت ایمیل
خطای 0x800ccc0d یا 0x800ccc0f هنگام ارسال یا دریافت ایمیل خطای 0x800ccc0d یا 0x800ccc0f هنگام ارسال یا دریافت ایمیل : اگر در موقع ارسال و یا دریافت ایمیل توسط برنامه outlook با خطا های زیر مواجه شدید : [su_code] The server...
ادامه مطلب

سرور مجازی ارسال ایمیل

سرور مجازی ارسال ایمیل
سرور مجازی ارسال ایمیل سرور مجازی ارسال ایمیل : سرور مجازی ارسال ایمیل SMTP میباشد. سرور SMTP برای یافتن وضعیت و موقعیت گیرنده استفاده میشود. و با email ID گیرنده، نام دامنه را تشخیص میدهد. اما اگر این دامنه با...
ادامه مطلب

retry time not reached در سرور

سرور
retry time not reached در سرور رفع(retry time not reached)در سرور : اگر نمیتوانید ایمیل ارسال کنید Log آن را چک کنید : [su_code] /var/log/exim/mainlog [/su_code] اگر با خطای retry time not reached for any host after a long failure period...
ادامه مطلب